Vítame vás na oficiálnej webovej stránke občianskeho združenia - Klub Mihálya Tompu!

 

V Rimavskej Sobote vznikol Klub Mihálya Tompu. Jeho cieľom je prehĺbenie kultúry, umenia, kultúrneho dedičstva, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych akcií, ako aj budovanie slovensko-maďarských vzťahov. Toto občianske združenie svojou činnosťou nadviazalo na tradíciu klubu s rovnakým názvom, ktorý pracoval pod miestnou organizáciou Csemadok a prestal fungovať po nežnej revolúcii.

Plánujeme organizovanie prednášok a besied na rôzne témy, chceme sa starať o uchovávanie pamiatok, usilovať sa o vybudovanie nových pamätníkov k významným udalostiam a osobnostiam i podporovať talentované deti a mládež pri ich sebarealizácii v oblasti umeleckej tvorivosti. Našim cieľom je aj propagácia rôznych foriem menej komerčnej, pritom však za povšimnutie stojacej kultúrnej činnosti. V rámci občianskeho združenia sa vytvorila prírodovedná, umelecká a literárna sekcia. Každá z nich má svojho vedúceho a bude sa špecializovať na danú oblasť. V budúcnosti sa vytvoria aj ďalšie sekcie. Zriaďovateľov klubu na prvej členskej schôdzi listom podporil aj Tomáš Danis, ktorý sa roky venuje publikačnej činnosti. Občianske združenie má v súčasnosti okolo dvadsať členov, jeho zakladatelia však privítajú ďalších, ktorí majú záujem podieľať sa na podpore kultúry v meste. Pretože každý začiatok je ťažký, privítajú aj akúkoľvek pomoc od sponzorov. Bližšie informácie o Klube M. Tompu získate na tel.č.:0911 900 476 (p. Vaskői). E-mail: TMK_RS@zoznam.sk


 

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő